1. Errenteriako Udalaren informazio orokorra

Baldintza orokor hauek ("baldintza orokorrak") Errenteriako Udalaren domeinuaren ("web gunea") eta haren mendeko edozein azpidomeinu edo webguneren pean ostatatutako webgunean sarrerak eskuratzeko prozedura arautzen dute, baita Web Gunearen titularrak erabiltzaileen eskura jartzen dituen edukiak eta zerbitzuak ere ("erabiltzaileak"), eta pribatutasun- eta cookie-politikarekin batera ezartzen dituzte, kudeaketarekin lotuta. Erabiltzaileen izaera pertsonala ("erabilera-baldintzak"), Web Gunea arautzen duten terminoak eta baldintzak ("terminoak eta baldintzak”).

Web orria erabiltzeak Erabiltzaile izaera ematen du, eta berarekin batera dakar Erosteko Baldintza Orokor hauetan eta Erabilera Baldintzetan ("terminoak eta Baldintzak") jasotako xedapenak Errenteriako Udalak argitaratutako bertsioan onartzea, Erabiltzailea webgunean sartzen den une berean.

Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legearen 10. artikulua betez, Web Gunearen titularra identifikatzeko datu hauek aurkezten dira:

Errenteriako Udala merkataritza-sozietate bat da, zeinaren egoitza soziala xxx baita. IFK P-2005700F du eta Madrilgo Merkataritza Erregistroan inskribatuta dago xxx liburukian, xxx. folioan, xxx zenbakidun orrian eta 1. inskripzioan, aurrerantzean Errenteriako Udala. Harremanetarako helbide elektronikoa: xxx

Web Gunean sartzeak edo Erabiltzaileak erabiltzeak nahitaez esan nahi du, erreserbarik gabe, terminoak eta baldintzak ezagutu eta onartu behar direla. Beraz, gomendatzen da Erabiltzaileak arretaz irakurtzea Web Gunean sartu nahi duen bakoitzean.

Erabiltzaileak adierazten du adinez nagusia dela eta webgunean jarduteko eta kontratatzeko legezko gaitasuna duela, baldintza hauen arabera, eta ulertzen eta onartzen dituela adierazten du.

Errenteriako Udalak sarrerak salerosteko tresna bat sortu du Web Gunean. Tresna horren bidez, "Sarrerak Erosteko Zerbitzua" eskaintzen die Erabiltzaileei. Zerbitzuen bidez, Errenteriako Udalak bitartekari lana egiten du soilik erabiltzaileen arteko sarreren salerosketan.

2. Sarrerak erosteko zerbitzua

Deskribapena Errenteriako Udalak sarrerak erosteko zerbitzu bat jartzen du erabiltzaileen eskura. Horren bidez, erosleek, modu azkar eta errazean, antolatzaileek Web Gunean argitaratutako ekitaldietarako sarrerak eros ditzakete.

Erosketa guztiek honako arau hauek bete behar dituzte:

• Erosteko baldintza orokor hauek

• Webgunean argitara daitekeen edozein termino eta baldintza berezi.

• Antolatzaileen eta/edo ekitaldiaren baldintzak, zeinek bere webgunean kontsultatu ahal izango dituenak.

Sarrerak saltzeko eta biltzeko kanalak eta ordaintzeko moduak Sarrerak erosteko hainbat aukera daude:

• Web orria.

• Internet bidez Errenteriako Udalak banaketa-akordioak dituen salmenta-gune fisikoak.

• Leihatilan.

Sarrerak biltzeko ere hainbat aukera daude:

• Sarrera irudikatzeko sistema elektronikoak.

• Leihatilan eta esparruetan jasotzea.

• Lehen aipatutako salmenta-puntu fisikoak.

Ordaintzeko moduak:

• Online.

Kobrantzaren kudeaketa adierazitako bitartekoen bidez egingo da, Espainiako erakundeen bidez.

Erosketek kudeaketa-gastuak eta itzulgarriak ez diren entrega-gastuak sor ditzakete, eta horiek erosketa-prozesua hasi aurretik zehaztuko dira.

- Erosketa berrestea

Erosketa behar bezala egin bada, erosleak mezu elektroniko bat jasoko du bere helbide elektronikoan, egin berri duen erosketaren informazio zehatzarekin.

- Nola sartu ekitaldira

Eroslea sarrerarekin sartu ahal izango da ekitaldira, lehen adierazitako euskarrietan, sarrera baliozkotuko duten ekitaldiaren sarreran. Sarreraren kopia bat baino gehiago bete arren, sarbidean aurkeztutako lehen sarrera bakarrik hartuko da baliozkotzat, eta ez zaie inola ere sartzen utziko ondoren sarrera berarekin saiatzen direnei.

- Onartzea eta bertaratzea

Erosleak ekitaldiaren edo antolatzailearen baldintza eta baldintzetako edozein betetzen ez badu, barrutiak eskubidea izango du onarpena ukatzeko. Sarrera edo sarrerak barrutiko eta Ekitaldiaren Antolatzailearen arauen eta erregulazioen arabera jaulkitzen dira, eta horiek eroslearen eskura egongo dira barrutiko leihatilan. Xehetasun guztiak eroslearen eskura egongo dira barrutiko leihatilan. Arau eta erregulazio horietako edozein edo kaltea, kaltea edo laidoa eragin dezakeen beste edozein egintza urratuz gero, eroslea esparrutik kanporatzeko eskubidea izango du ekitaldiaren esparruak edo antolatzaileak. Nolanahi ere, Errenteriako Udalak une bakoitzean Ekitaldiaren Antolatzaileak kasu bakoitzean eta ekitaldi bakoitzerako ezarritako arauak gomendatu eta erosleari bidaltzen dizkio. Bai erosleak bai sarreren gainerako titularrek irudiak eta soinua grabatzeko baimena ematen dute, ikusleen parte direlako.

- Sarrerak saltzeko zerbitzuaren baldintzak

• Sarrera bat legearen aurka birsaltzea edo legearen aurka birsaltzen saiatzea nahikoa arrazoi da sarrera hori konfiskatzeko edo ezerezteko, itzulketarako edo beste edozein konpentsaziorako eskubiderik gabe.

• Sarrera bat ezin izango da erabili publizitate-, merkataritza-, sustapen-, joko-, lehiaketa- edo apustu-helburuetarako, antolatzailearen aldez aurreko baimen espresu eta frogagarririk gabe.

• Ekitaldia merkataritza- eta/edo sustapen-helburuetarako grabatu ahal izango da, eta, beraz, erosleek baimena ematen dute ekitaldira sartuz, haren irudia geroago grabatu eta erreproduzitu ahal izateko, aipatutako helburuekin, publikoaren parte gisa.

• Antolatzaileak ekitaldian parte hartzeko eskubidea izango du.

• Antolatzailea legez baimenduta dago dagozkion azterketak eta erregistroak egiteko, ekitaldiaren barruan segurtasun-baldintzak betetzen direla egiaztatzeko.

• Edozein sarrera zimurtu, hautsi edo faltsifikazio-zantzuren bat izanez gero, antolatzaileari baimena emango zaio eramaileari ekitaldira sartzeko aukerarik ez emateko.

• Errenteriako Udalak ez du bere gain hartzen sarrera galdu edo lapurtzearen ardura.

3. Itzulketak

Itzulketak

Batzuetan, ekitaldiak bertan behera uzten dira, data aldatzen da edo barrutiak, artistak edo antolatzaileak funtsezko aldaketak egiten ditu, askotariko arrazoiengatik. Behin sarrera eskuratuta, ez da haren zenbatekoa aldatuko edo itzuliko, indarrean dagoen legerian aurreikusitako arrazoiengatik izan ezik. Ekitaldi batera joaterik ez izatea edo sarrera (k) eskuratzean akats bat egitea ez da itzulketa egiteko arrazoia. Txikizkako merkataritzaren kontsumoari eta antolamenduari buruz indarrean dagoen araudiaren arabera, Erosleak ezin izango du atzera egiteko edo suntsiarazteko eskubidea baliatu, kontsumoari eta txikizkako merkataritzaren antolamenduari buruz indarrean dagoen araudiarekin bat etorriz.

Eroslearen erantzukizuna da ekitaldiren bat ezeztatu edo eten den edo ekitaldiaren data eta ordua aldatu diren egiaztatzea. Hala ere, kasu horietan Errenteriako Udalak bere esku dituen baliabideak erabiliko ditu kasu hori erosleari jakinarazteko, antolatzailearen baimena jaso ondoren. Hala ere, Errenteriako Udalak ez du bermatzen erosleari ekitaldi-eguna baino lehen gertatutakoaren berri ematea. Ekitaldian sarrerak saltzen hasi ondoren gertatzen den edozein aldaketa Ekitaldiaren Antolatzaileari baino ez dagokio.

Ezereztea

Erosleak sarrera (k) erosi izanaren baieztapena (data, lokala, artistak) jaso ondoren gertaeren edo aldaketen ezeztapenak edo aldaketak egitea antolatzaileari baino ez dagokio; beraz, Errenteriako Udalak sarrerak ezeztatu ahal izango ditu eta, beraz, prezioa itzuli, Ekitaldiaren Antolatzailearen berariazko agindua jasotzen duenean. Antolatzaileak prezioa itzultzea erabakitzen badu, Errenteriako Udalak itzuliko du, erosketarako erabilitako ordainbide berberen bidez, hamabost (15) egun balioduneko epean, ekitaldia bertan behera utzi dela jendaurrean jakinarazten den egunetik hasita.

Egun batzuetan zehar egiten bada eta egun bat edo batzuk bertan behera uzten badira (baina ez ekitaldia osatzen duten egun guztietan), zati bat itzuli ahal izango da, guk ezabatutako egunarekin edo egunekin bakarrik bat etorriko da, ekitaldiaren antolamenduaren berariazko agindua jasotzen denean.

Errenteriako Udalak sarrerak ezeztatu ahal izango ditu, eta, beraz, horien zenbatekoa itzuli, baldin eta Ekitaldiaren Antolamenduaren berariazko agindua jasotzen badu ezeztapen, data-aldaketa eta abarren kasuan.

• Ekitaldia eteten bada ekitaldiaren erdia baino gehiago igaro ondoren, erosleak ez du sarreraren prezioa zehazteko eskubiderik izango.

• Baldintza klimatologiko txarrek ez dute sarrera edo sarreraren prezioa itzultzeko eskubidea ematen.

• Ekitaldi batean ezerezterik edo aldaketarik ezean, Errenteriako Udalak konpromisoa hartzen du Erosleari mezu elektroniko bat bidaltzeko erregistro-formularioan adierazitako helbidera, ezerezte edo aldaketa horren berri emateko.

Data-aldaketa

Ekitaldi jakin bati buruz kontrakorik adierazi ezean, ekitaldi horren data aldatzen bada, erosleari jatorrizko sarrerei dagokien balioa duten idazpenak eskainiko zaizkio (eskuragarri badago). Erosleak Errenteriako Udalari jakinarazten badio ezin izango dela ekitaldira joan egun berrian, erosleari bere sarreraren (edo sarreren) salmenta-prezioa itzultzeko aukera eskainiko zaio, sarrerengatiko kudeaketa-gastuak barne, antolatzaileak hala baimentzen badu.

Funtsezko aldaketa

Ekitaldi bat funtsean aldatzen bada, Erosleak aukera izango du aldatutako ekitaldirako dagokion eskaera berresteko, edo sarreraren (edo sarreren) salmenta-prezioa itzultzeko, sarreragatiko erreserba-gastuak barne, ezarritako epearen barruan. Erabakia jakinarazten ez badu, aldatutako ekitaldirako eskaera berretsita geratuko da, eta ez du itzulketa eskatzeko eskubiderik izango. "Funtsezko aldaketa" aldaketa bat da, antolatzailearen arrazoizko irizpidearen arabera, Ekitaldia oro har sarreren erosleek espero lezaketen ekitaldiarekiko funtsean desberdina izatea eragiten duena. Antzezlanetan ordezkoak erabiltzea eta/edo edozein motatako aldaketak egitea (i) teloneroen edozein emanalditan; (ii) talde bateko kideak; eta/edo (iii) askotariko artistek parte hartzen duten edozein ekitalditan (jaialdi batean, adibidez) lerrokatzea edo eratzea ez da funtsezko aldaketatzat hartuko.

Itzulketa eskatzeko modua

Itzulketa eskatzeko, erosleak bere eskaera idatziz bidali beharko du Errenteriako Udalera, xxx Errenteria helbidera (edo jakinarazitako beste edozein helbidera). Erabili gabeko sarrerekin batera joan beharko du, eta helarazten zaion zentzuzko beste edozein argibide jarraitu. Kontabilitate-ondorioetarako, sarrerak erabili gabe jaso beharko dira, ezeztatutako edo etendako ekitaldiaren dataren ondorengo 15 egunen barruan. Epe hori igarotakoan, ez da itzulketarik onartuko. Erosleak gertaeren aldaketei eta ezeztapenei buruzko informazio guztia kontsulta dezake Aldaketak eta Ezeztatzeak orrian.

4. Erabiltzaile-kontua ixtea eta zerbitzua etetea

Errenteriako Udalak Web Gunean sartzeko eta baztertzeko eskubidea du. Aurrez deskribatutako arauak betetzen ez dituen edozein erabiltzaile Web Gunetik kanpo utzi ahal izango da. Era berean, Errenteriako Udalak edozein unetan eta aldez aurretik jakinarazi gabe kendu edo eten ahal izango die zerbitzua terminoetan eta baldintzetan ezarritakoa betetzen ez duten erabiltzaileei.

5. Erosketa-baldintza Orokorren aldaketak

Errenteriako Udalak erosketa-baldintza orokor hauek aldatzeko eskubidea du. Horren berri behar bezala emango du Web Gunean, eta, beraz, erabiltzaileari gomendatuko dio aldian-aldian berrikus dezala.

6. Legeria

Erosketa-baldintza hauek honako hauetan ezarritakoaren arabera egin dira: uztailaren 11ko 34/2002 Legea, Informazio Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzkoa; apirilaren 13ko 7/1998 Legea, Kontratazio Baldintza Orokorrei buruzkoa; azaroaren 16ko 1/2007 Legegintzako Errege Dekretua, Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorraren Testu Bategina onartzen duena; 7 Txikizkako Merkataritza Antolatzeko.

7. Aplikatu beharreko legea eta jurisdikzioa

Terminoak eta baldintzak Espainiako ordenamendu juridikoaren mende daude. Web Gunean sartzeak sor dezakeen edozein gatazka konpontzeko, Erabiltzaileak eta Errenteriako Udalak berariaz erabaki dute epaitegi eta auzitegi eskudunen mende jartzea. Hala ere, edozein gatazka gertatuz gero, akordio transakzional bat lortzen saiatu beharko da, bidezkoa eta bidezkoa izango dena Erabiltzailearen, Errenteriako Udalaren eta Antolatzailearen interesentzat.