1. Errenteriako Udalaren eskubideak eta erabiltzailearen erantzukizuna.

Errenteriako Udala "Errenteriako Udala" webgunearen titularra da, baita webgunearen jabetza intelektualeko eskubideen eta webgunearen bidez eskura daitezkeen edukien titularra ere, bere kabuz edo lizentziadun gisa.

Izendapen honek babesten dituen eskubide guztiak babestuta eta erreserbatuta daude. Ondorioz, erabat debekatuta dago edozein eduki osorik edo zati batean erreproduzitzea, baita iturria aipatuta ere. Edukiak azken erabiltzaileei bakarrik zuzenduta daude, eta debekatuta dago horien erabilera komertziala edo birsaltzea, Errenteriako Udalaren berariazko eta idatzizko baimenik ezean.

Arau-haustea bide zibil eta penaletik jazarriko da, eta eragindako kalte-galeren ordaina eskatuko da.

Errenteriako Udalak ez du inolako erantzukizunik hartzen erabiltzaileak eskubide babestu horiek urratzeagatik, ez eta Jabetza Intelektualari buruzko Legeak, Ohorerako, Norberaren eta Familiaren Intimitaterako eta Norberaren Irudirako Eskubidearen Babes Zibilari buruzko Legeak, Marken Legeak, Publizitateari buruzko Lege Orokorrak, Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorrak (Estatukoa edo Autonomikoa) babestutako eskubideak barne hartzen dituztenengatik ere. Kontratazioko baldintza orokorrak, Erabiltzaileak adinez nagusi izan behar dira, eta Web Gunea behar bezala erabiltzeko ardura osoa izango dute, indarrean dagoen legeriaren arabera, dela naziokoa dela nazioartekoa, dela fede onaren, moralaren, ohitura onen eta ordena publikoaren printzipioen arabera, eta Errenteriako Udalak eman diezaiekeen edozein jarraibide gehigarri arretaz betetzeko konpromisoarekin. Erabiltzaileek ez dituzte Web Guneko zerbitzuak eta edukiak erabiliko legez kontrako helburu edo ondoreetarako, baldin eta hirugarrenen eskubide eta interesen kalterako badira, edo, edozein modutan, Web Gunearen, haren edukien eta zerbitzuen funtzionamendua kaltetu, deuseztatu, kaltetu edo honda badezakete. Era berean, debekatuta dago Web Gunea beste erabiltzaile batzuei normaltasunez erabiltzea edo gozatzea galaraztea.

Errenteriako Udalak ere ez du bere gain hartzen erabiltzaileak edo beste edozeinek Errenteriako Udalean uzten duen informazioa, ez eta informazio horrek edo hirugarrenen informazioak beste erabiltzaile batzuei eragiten dizkien kalteak ere. Beraz, Errenteriako Udalak irizpen-askatasunarekin ukatu edo kendu ahal izango du aipatutako lege-xedapenen eta bestelakoen aurka egin dezakeen edozein informazio, baita ezarritako moralaren eta ohituren aurka ere.

Kalteen barruan sartzen dira kalte ekonomiko materialak eta moralak eta edozein motatako gastu judizialak edo judizioz kanpokoak eta kalte-ordainak.

Aurretik azaldutakoa adierazpenezkoa da, baina ez mugatzailea; beraz, Errenteriako Udalak, Estatuko Agintaritzetara joz ere, legez kanpoko edozein jarduera edo bere eskubideen eta/edo eskubide babestuak dituzten pertsona eta erakundeen arau-hausteak jazarriko ditu.

Errenteriako Udala ez da komunikazioetan gerta daitezkeen akatsen erantzule izango, ez eta ezabatzearen, transmisio osatugabearen edo igorpen-atzerapenen erantzule ere, eta ez du inolako konpromisorik hartuko transmisio-sarea uneoro martxan egoteko. Errenteriako Udalak ere ez du erantzungo hirugarren batek, Errenteriako Udalak ezarritako segurtasun neurriak urratuz, mezuetara jotzen badu edo birus informatikoak bidaltzeko erabiltzen baditu.

Errenteriako Udalak ez du bermatzen edukien zilegitasuna, fidagarritasuna eta erabilgarritasuna, ezta horien egiazkotasuna edo zehaztasuna ere.

Errenteriako Udalak ez du kontrolatzen eta ez du bermatzen hirugarrenek atariaren bidez ematen dituzten zerbitzuetan birus informatikorik ez egotea, baldin eta sistema informatikoan (softwarea eta hardwarea) edo sistema informatikoan biltegiratutako dokumentu eta fitxategi elektronikoetan aldaketak eragin baditzakete.

Atariak erabiltzaileen eskura jartzen dituen lotura-gailuen helburua da erabiltzaileei Interneten eskuragarri dagoen informazioa bilatzea erraztea. Errenteriako Udalak ez ditu eskaintzen edo merkaturatzen estekatutako guneetan eskuragarri dauden produktuak eta zerbitzuak, eta ez du inolako erantzukizunik hartzen produktu edo zerbitzu horiengatik. Errenteriako Udalak ez du inolako erantzukizunik hartuko estekatutako webguneen edukiengatik. Errenteriako Udalak ez du inolako lankidetza, kooperazio edo kontrolik egiten estekatutako guneen eta edukien gainean. Era berean, esteka horiek sartzeak ez du esan nahi inolako lankidetzarik, elkarterik, kontrolik edo partaidetzarik egongo denik konektatutako erakundeekin.

Errenteriako Udalak ez du erabiltzaileek atariaz egiten duten erabilera kontrolatzen, eta ez du bermatzen baldintza orokor hauen arabera egingo dutenik.

Eskaintzen den zerbitzua arintzeko eta erabiltzaile bakoitza ahalik eta azkarren identifikatzeko, Errenteriako Udalak "cookie-ak" erabiliko ditu. Cookieak zerbitzariak ordenagailuko disko gogorrean erabiltzailea identifikatzeko sartzen dituen kodeak dira. Cookie-ak erabiltzaile anonimo batekin bakarrik lotzen dira, eta ez dute datu pertsonaletara edo, oro har, erabiltzailearen disko gogorreko datuetara sartzeko aukerarik ematen. Erabiltzaileak ez badu nahi bere disko gogorrean "cookie" bat instalatzea, bere nabigatzailea konfiguratu behar du horiek ez jasotzeko. Kasu horretan, ordea, Errenteriako Udaleko zerbitzuen funtzionamenduaren azkartasuna eta kalitatea murriztu egin daitezke.

Errenteriako Udalak, bere pribatutasun-politikaren arabera, konpromisoa hartzen du fitxategi batean sartzen diren datuak erabiltzeko, haien konfidentzialtasuna errespetatzeko eta fitxategiaren helburuaren arabera erabiltzeko, bai eta datu horiek gordetzeko betebeharra betetzeko eta baimenik gabe aldatzea, galtzea, tratatzea edo eskuratzea saihesteko neurri guztiak hartzeko ere, Izaera Datuen Babesari buruz indarrean dagoen legedian ezarritakoarekin bat etorriz. Sareko segurtasun elektronikoko teknikek babesten dute erabiltzaileak webgunearen bidez egiten duen datu-bidalketa edo hark bidaltzen duen informazioa. Era berean, datu-baseetan eman eta biltegiratutako datuak segurtasun-sistemek ere babesten dituzte, baimenik ez duten hirugarrenei sarbidea eragozten dietelako. Errenteriako Udalak bere ahaleginik onenak egingo ditu segurtasun sistema hauen eraginkortasunerako sistemarik eguneratuenak izateko.

Errenteriako Udalak eskubidea du baldintza hauek betetzen ez dituzten erabiltzaileei bere webgunera sartzeko aukera ukatzeko edo kentzeko, aldez aurretik abisatu beharrik gabe.

Errenteriako Udalaren eta erabiltzailearen artean sor daitekeen edozein eztabaida Madril hiriburuko epaitegi eta auzitegien mende jarriko da, eta berariaz uko egingo dio foruari berari edo, hala badagokio, legokiekeenari.

2. Datu pertsonalen babesa.

Errenteriako Udalaren zerbitzuan erregistratzearen ondorioz, erabiltzaileak onartzen du berak emandako edo etorkizunean Errenteriako Udalari emandako datu pertsonalak datu pertsonalen fitxategi batean tratatu ahal izatea. Horrela erregistratutako datuak merkataritza-helburuetarako erabili ahal izango dira estatistikak egiteko, publizitatea, eskaintzak, sustapenak bidaltzeko, saritutako lehiaketak egiteko, Zerbitzua administratzeko eta gorabeherak kudeatzeko, baldin eta beherago adierazitako helbideari aurka egiteko borondatea adierazten ez badu.

Nahitaezkoa da erabiltzaile gisa erregistratzeko eskatzen diren datu guztiak ematea, eta Errenteriako Udalak erregistro hori ukatu ahal izango dio datu horiek ematen ez dituen interesdunari.

Datuen titularrak berariaz ematen dio baimena Errenteriako Udalari datuak lagatzeko, lehen aipatutako datu-tratamendurako, kontratatutako zerbitzua erabiltzaileari emateko datuak laga behar zaizkien erakundeei.

Erabiltzailearen baimena, bere datu pertsonalak tratatzeko eta lagatzeko, ezeztatu egin ahal izango da beti, eta horretarako nahikoa izango da fitxategiaren arduradunari, Errenteriako Udalari, goian adierazitako helbidean idatziz jakinaraztea. Jakinarazpen hori egiteko, datuen titularrak sinatutako gutun bat bidali beharko da, helbidea adierazita.

Errenteriako Udalak erabiltzaileak emandako datu pertsonalak babesteko legez eskatzen diren segurtasun neurri guztiak hartu ditu. Hala ere, Errenteriako Udalak ezin du bermatu bere segurtasun-sistemen erabateko bortxaezintasuna, eta ezin du bermatu datu horien segurtasuna edo bortxaezintasuna sarearen bidez transmititzean.

3. Aldaketak.

Errenteriako Udalak edozein unetan aldatu ahal izango ditu hemen ezarritako baldintzak, eta honako hauen modu berean argitaratu beharko dira.

Errenteriako Udalak bere webgunean nahi dituen aldaketak edozein unetan egiteko eskubidea du, bai edukiei, zerbitzuari edo loturei dagokienez, eta aldatu, ezabatu edo gehitu ahal izango ditu, aurreabisurik eman beharrik gabe.

Errenteriako Udala

Sozietatearen egoitza xxx Errenteria helbidean dago.

Harremanetarako helbide elektronikoa: xxx.